Kedves józsefesek!

Ezennel szeretném értesíteni közösségünk minden tagját, hogy 2020. október 16-i kezdettel az Oktatási Minisztérium kinevezett a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza igazgatójának.
Négy évvel ezelőtt, versenyvizsgán elnyert igazgatói mandátumomat zárom (két hónappal korábban), de ugyanakkor a 15 évvel ezelőtt elkezdett tanintézmenyvezetői pályafutásom rendkívüli módon fontos és meghatározó fejezetét is zárom.
🌳🧡2005-ben 28 évesen lettem tanintézményvezető a csíkszeredai József Attila Általános Iskolában. Az előttem tevékenykedő két tanintézményvezető (Borbáth Erzsébet és György Emőke) szellemi, oktatási és nevelési, fejlődő szemléletű, közösség- illetve intézményépítő munkássága példaértékű és meghatározó volt számomra. Célom ezért az iskola modernizálása, az oktatási feltételek javítása, fejlesztése, a pedagógusok képzésének és projektjeinek támogatása, a pedagógiai innováció és kreativitás bátorítása és a gyermekközpontú pedagógiai szemléletmód megtartása, erősítése volt és maradt. Az iskola, mint otthon, mint családszerű közösség, mint a gyermekkori élet színtere, mint egyéniségfejlesztő közeg, a tantestület, mint szakmai műhely, és a pedagógiai gyakorlatban való állandó korszerűségre törekvés képezték tanintézményvezetői elveim határozott alapját.
🌳🧡Másfél évtizedes megfeszített munka áll mögöttem, amelynek megvalósításai közösségi eredmények és magukért beszélnek. Ott ragyognak pedagógusaink projektjeiben, kezdeményezéseiben, diákjaink csicsergéseben, szólamaiban, ezermesterkedésében, remekeléseiben, emlékalkotó aranyköpéseiben, jótékonykodásaiban, kreatívkodásaiban, volt tanítványaink és iskolás gyermekeik mosolyába, életében, megvalósításában, életpályájában vagy barátságában, tanintézményünk hangulatában, korszerű, gyermekközpontú projektjeink, iskolai, iskolán kívüli és tanórán kívüli programjaink sokaságába, színes és változatos világában.
🌳🧡Ma a József Attila Általanos Iskola sok szempontból példaértékű, biztos pont térségünk oktatási térképén, ahol a közösség oktatási igényeire igyekszünk egyéni válaszokat keresni, kreatív megoldásokat biztosítani, innovatív jógyakorlatokat felmutatni. Egy befogadó, változatos pedagógiai kihívásokkal, világunk megpróbáltatásaival szembenézni képes iskolát adok át az utánam következő vezetőknek, amelynek elhivatott, elszánt és következetes támogatója, segítője maradok történelem szakos pedagógusaként, szülőként és oktatási szakértőként, döntéshozó vezetőként.
🧡Köszönet ezért a legközvetlenebb kollégáimnak, vagyis az iskolai adminisztráció tagjainak és az iskola Vezető Tanácsa tagjainak, akiknek a jelenlegi válság eddigi sikeres kezelését is köszönhetem.
🧡Köszönet iskolánk minden pedagógusának, akik sokszor képesek voltak a kényelmi zónán kívüli gondolkodásra és tevékenykedésre, és biztosítani tudták azt a pedagógiai hozzáadott értéket, amitől iskolánk nem több vagy jobb, inkább másabb, különlegesebb lehetett.
🧡Köszönet jelenlegi és volt tanítványainknak, akik magukba szívták iskolaközösségünk minden értékét, üzenetét.
🧡Köszönet mindenkori tanítványaink szüleinek, hogy minden iskolafejlesztési ötletemet támogatták, együttműködésük megtisztelő, hozzáállasuk példaértékű volt és marad.
🧡🌳😊Kívánok mindannyiatoknak/mindannyiuknak elsősorban kiváló és tartós egészséget, jó egyetértést, sok, sok kreativitást, összetartást és kölcsönös támogatást, hisz csakis mi együtt… “…teremtünk szép, okos lányt
és bátor, értelmes fiút,
ki őriz belőlünk egy foszlányt,
mint nap fényéből a Tejút, –
és ha csak pislog már a Nap,
sarjaink bízóan csacsogva
jó gépen tovább szállanak
a művelhető csillagokba.”
Barátsággal,
Ferencz S. Alpár, tanintézményvezető