• Magyar
 • Română
 • English
 • Iskolakönyvtár

   

  A csíkszeredai József Attila Általános Iskola könyvtára egyidõben létesült az iskola alapításával, 1990-ben.
  A könyvek nagy része a volt pártkabinet, valamint a hajdani 11-es számú általános iskola könyvtárából került intézményünkbe. A már említett könyvállományt 1990 január 25-én alaposan átválogatták, jórészét beleltározták – eképpen új könyvtárat létesítve -, a többi könyvet pedig tovább adományozták a Márton Áron Fõgimnáziumnak, a Csíki Székely Múzeumnak, valamint az Octavian Goga Líceumnak. Az átválogatott szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági témájú és tudományos könyvekbõl jött létre a tulajdonképpeni könyvtáralap. Az évek során az iskolában történt átalakítások folytán a könyvtár is többször költözött más helyiségbe, így többször is átrendeztük az állományt.Idõközben a könyvállomány bõvült a testvériskolai kapcsolatoknak köszönhetõen. Különösképp a cserkeszõlõi iskola, a szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola, valamint a gyõri Jókai Mór Iskola önzetlen támogatásáért tartozunk hálás köszönettel. Ugyanakkor  gazdagították állományunkat a Pallas Akadémia Könyvkiadó, a Corvina Könyvesház, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az Erdélyi Fiatalokért Alapítvány, az Országos Széchényi Könyvtár, a Segítsd az iskoládat! verseny nyereménykönyvei, az intézmény volt igazgatónõje, Borbáth Erzsébet tanárnõ is.
  A leltárkönyv tanúsága szerint jelenleg 10200 kötettel rendelkezünk, ez nagyjából kielégíti a tanulók háziolvasmány-igényeit, viszont szükségünk volna egy olyan multifunkcionális olvasóteremre, ahol internetes hozzáférhetõséggel is rendelkeznénk. Ugyancsak ebben a teremben kaphatnának helyet a napi és hetilapok, periodikák s egyéb folyóiratok, úgyszintén audiovizuális eszközök.

  Kristó Zita
  könyvtáros