Rendkívüli nap volt a tegnapi iskolánk életében!

Rendkívüli nap volt a tegnapi iskolánk életében, de térségünk közoktatási rendszerét is meghatározta. Everyday Creativity c. Erasmus+ projektünk zárókonferenciája keretén belül bemutatásra kerültek ennek eredményei, bemutatkoztak a magyarországi, holland és finn partnereink és bemutatásra kerültek iskolai, pedagógiai jó gyakorlatok, a romániai magyar közoktatásban dolgozó pedagógusok kreatív kezdeményezései, projektjei. Felemelő volt egy helyen látni, tapasztalni, hogy a sokat hangoztatott negatívum között közoktatásunk csendes mindennapjaiban mennyi sok kreatív és ötletes, gyermekközpontú és tantárgyközi, tanórai vagy tanórán kívüli projekt zajlik tanintézményeinkben. A nap legfontosabb eseményét Finnország egyik leginnovatívabb pedagógusának, @Jukka Sinnemäki előadása jelentette. Csodálatos volt látni és tapasztalni pedagógiai hitvallásának egyszerűségét, s az ebből fakadó tanítói gyakorlatának következetes és kitartó nagyszerűségét. S ami a legmeglepőbb volt jelenlétében, hogy nem egy elérhetetlen "finn csoda" állt előttünk, hanem egy egyszerűségében és elhivatottságában nagyszerű, de egyszerű pedagógus. Megtapasztalhattuk világnézetét, miszerint a tanulás sarokkövei a biztonság, a kapcsolat, a barátok, a tartozni valahová érzése, a bizalom, az elismerés, a motiváció és szenvedély, a személyiség és végül nem utolsó sorba a JÓL-LÉT. Egyszerű üzenete itt kell csengjen fülünkben: "KEVESEBB TANÍTÁS, TÖBB TANULÁS, KÉNYELMESEN!" Köszönjük, Jukka, tanításodat! 🙂 Tanintézményünk hálás ezért a lehetőségért a @Spektrum Oktatási Központnak, a projektet irányító szervezetnek és minden munkatársának. Köszönjük az együttműködést nemzetközi partnereinknek, barátainknak. Köszönettel tartozunk a @Romániai Magyar Pedagogusok Szövetségének és Hargita megye Tanfelügyelőségének a rendezvény megszervezésében nyújtott támogatásért. Köszönjük kollégáinknak a közreműködést és részvételt, különösen a Csicsergő kis kórusunk tagjainak, illetve Tamás Andrea és Kovács István tanítóknak, a Puzzle központunk diákjainak és tanulóinak, valamint az Authelp Egyesület tagjainak, Zenebona Tanoda pedagógusi zenekarunk tagjainak, illetve Kiss Benedek és Kovács István tanítóknak, Borcsa Tímea és Derzsi-Élthes Piroska tanítoknak a Montessori-projektünk bemutatását, Hegető Katalin, biológia szakos kollégánknak a projektalapú biológia oktatás bemutatóját és végül, de nem utolsó sorban az iskola Leonardo da Vinci Diáktársasága tagjainak a szervezésben nyújtott segítségét. 😊🧡🌳